دسته: سخت‌افزار

سخت‌افزار اجزای فیزیکی قابل لمس است که از اجزاء الکترونیکی یا الکترومکانیکی تشکیل شده باشد

question