تعرفه خدمات ویپ

خدمات فنی تخصصی انفورماتیک ۱۴۰۰​

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سال ۱۳۹۳ با مشارکت و همکاری کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، مدل مبنای محاسبه نرخ نفرماه تعرفه‌ها را  بازنگری می‌نماید.

تعرفه خدمات وُیپ​ ۱۴۰۰

گروه ۱

نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IPهای سخت افزاری

گروه ۳

توسعه، نصب و اجرای تنظیمات در گروه‌های ۱ و ۲

گروه ۲

نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IP های نرم افزاری

گروه ۴

خدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهره گیری از امکانات بیشتر

گروه ۱ : نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IPهای سخت افزاری

نصب و استقرار PBX-IP سختافزاری در شبکه و تنظیمات پایه نظیر رنج داخلیها، تاریخ و ساعت و امکانات اولیه

نصب وراه اندازی حداکثر ۶ داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای BASE SIP و تنظیمات کامل آن

راه اندازی حداکثر ۴ خط شهری

تنظیمات امنیتی فایروال

انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه ۳ در حد عرف تعداد خطوط

گروه ۲ : نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به PBX-IP های نرم افزاری

نصب و پیکربندی مراکز تلفن نرم افزاری VoIP متن باز مانند Elastix ،Issabel و CUCM سیسکو بر روی کارساز جدید یا موجود

به همراه نصب فیزیکی کارساز و گیتوی یا کارت و تنظیمات پایه (نظیر رنج داخلیها، تاریخ، ساعت و امکانات اولیه)

راه اندازی حداکثر ۶ داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای BASE SIP و تنظیمات کامل آن

راه اندازی حداکثر ۴ خط شهری

تعیین تنظیمات امنیتی فایروال

انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه ۳ در حد عرف تعداد خطوط

راه اندازی و نصب فیزیکی کارساز برای نصب سامانه عاملIPX PBX I

راه اندازی و نصب فیزیکی فایروال VOIP

مجازی سازی کارسازها مبتنی بر VMware ESXI

گروه۳ : توسعه، نصب و اجرای تنظیمات در گروه‌های ۱ و ۲

داخلی درون شبکه به ازای ایجاد، راه اندازی و تنظیمات یک داخلی درون شبکه، اعم از IAX و SIPداخلی

۹۸۷،۰۰۰ ریال

داخلی برون شبکه به ازای ایجاد، راه اندازی و تنظیمات یک داخلی برون شبکه اعم از SIP و IAXداخلی۱،۳۸۲،۰۰۰ ریال
ترانک آنالوگ(به ازای ایجاد، نصب سخت افزار وانجام تنظیمات حداکثر چهار خط آنالوگ FXS یا FXO)دو زوج۵،۹۲۲،۰۰۰ ریال 
تعریف و تنظیم گروههای کاری (مدیریت، اداری، مالی و …)گروه۹۸۷،۰۰۰ ریال
مدیریت، انتقال و توزیع تماسهای ورودی بین کاربرانگروه۳،۹۴۸،۰۰۰ ریال
تلفن گویای هوشمند (امکان ایجاد منو و زیر منو چندلایه)منو۹۸۷،۰۰۰ ریال
تنظیمات سرویس(SNTPتاریخ و ساعت تحت شبکه)نصب۹۸۷،۰۰۰ ریال
مدیریت مجوزهای شماره گیری و تعریف مدل های مختلف شماره گیریگروه۳،۹۴۸،۰۰۰ ریال
موزیک انتظار و پیشوازموزیک۹۸۷،۰۰۰ ریال

گروه۴ -خدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهره گیری از امکانات بیشتر

ترانک دیجیتال(به ازای ایجاد، راهاندازی و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتال، اعم از IAX و E1 و SIP)ترانک۹،۸۷۰،۰۰۰ ریال
چند زمانی (به ازای ایجاد و تنظیم یک سامانه چند زمانی یا condition Time و هدایت تماس به سمت آن)شیفت کاری۳،۴۸۰،۰۰۰ ریال
فکس (راه اندازی فکس روی PBX-IP برای دریافت و ارسال آن و آموزشهای مورد نیاز)دستگاه۵،۹۲۲،۰۰۰ ریال
(orage External تنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایلها در حافظه تحت شبکه)دستگاه۲،۹۶۱،۰۰۰ ریال
آموزش (به ازای یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن)ساعت۴،۹۳۵،۰۰۰ ریال
عیب یابی(به ازای یک ساعت عیبیابی در محل کارفرما) بدون محاسبه ایاب و ذهاب و خوراکساعت۵،۹۲۲،۰۰۰ ریال
انجام تنظیمات مسیردهی تماسهای ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعبشعبه۶،۹۰۹،۰۰۰ ریال
ایجاد داخلی برای تماس تصویری (درون شبکه یا برون شبکه)داخلی۲،۳۶۹،۰۰۰ ریال
سامانه انتظار در صف مکالماتدستگاه۴،۹۳۵،۰۰۰ ریال
تلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس گیرنده IVR (سامانه پاسخگویی منشی دیجیتال)دستگاه۲،۹۶۱،۰۰۰ ریال
ضبط تماسها و مکالمات ورودی و خروجیدستگاه۴،۹۳۵،۰۰۰ ریال
راه اندازی سامانه نظرسنجی، تماس خودکار یا نوع برنامه نویسینصبتوافقی
تعریف مدیران و کاربران با دسترسی های مختلفدستگاهتوافقی
انجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی PBX( مرکز تلفن سانترال)خط۱،۸۴۰،۰۰۰ ریال
پشتیبان گیرینصبتوافقی
گزارش گیرینصبتوافقی
ارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به VoIPتوافقیتوافقی
راه اندازی تلفن آنالوگ و فکس یا POS توسط دستگاه ATAپورت۱،۹۷۴،۰۰۰ ریال
راه اندازی و تنظیمات کارسازهای مرتبط با نرمافزارهای مرتبط به VoIP به صورت جداگانهدستگاهتوافقی
تنظیمات و تغییرات در VLAN به درخواست مشتری در صورت نیازدستگاهتوافقی
question