آموزش رایگان

آموزش رایگان یا دوره های آموزشی رایگان یک از سیاست‌‌های ارزشی در سطح کلانِ شرکت اسپان است که در راستای ایجاد فرهنگ ترویج دانش و تولید شغل و کارفراینی دارای جایگاه ویژه است .

این آموزش‌های رایگان که شامل دوره‌های متعددی همچون آموزش شبکه ، آموزش ویپ ، آموزش برنامه‌نویسی و صدهای اموزش کاربردی دیگر می‌شود بر اساس سرفصل های استاندارد عملی بازار کار خواهد بود که از برآیند آموزش آکادمیک و دانش تجربی کارشناسان اسپان شکل گرفته است.

این دوره‌های آموزشی رایگان به سبکی طراحی شده تا سرآغاز خلق یک شغل باشد ور بتواند پس از اتمام دوره به راحتی راه‌اندازی و کانفیگ یا مشاوره را انجام دهد.