شبکه

شبکه یا شبکه‌های کامپیوتری که از اتصال حداقل دو دستگاه با هم ایجاد شده‌اند که موجب افزایش بهره‌وری و امکان اشتراک گذاشتن منابع می‌شود.
این هم‌افزایی که به پشتوانه شبکه صورت پذیرفته اینقدر پیشرفته شده است که عملا امروزه زندگی بدون شبکه دیگر معنا ندارد.

شبکه‌های محلی، شبکه‌های سازمانی، شبکه‌های بی‌سیم، ‌اینترنت و….. دنیای بدون مرز امروز ما هستند که نیازمند نگهداری ، بروزرسانی و شناخت است.